YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ 2018-02-20T02:10:34+00:00

Yayınlarımıza şubemizdeki kütüphane sorumlularımız aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

2018-05-19T17:06:28+00:00

Bhagavad Gita – Binlerce yıllık Hint bilgeliği hazinesi

Doğu bilgeliğinin en önemli kaynaklarından ve yediyüz beyitten oluşan Bhagavadgita, içimizde yaşadığımız görünmeyen savaşı görünür kılar. Bizleri gerçek bir savaş meydanının ortasında ne yapacağını bilemeyen Arjuna’nın dünyasına sürükler.  Simgesel bir anlatımla soyutu somuta çeviren Bhagavadgita, diyaloglar aracılığıyla okuması ve anlaşılması kolay bir kitap gibi görünür. Fakat, somut

2018-05-19T15:11:53+00:00

Atlantis’in Son Prensi Ankor

Yazar: Jorge Angel Livraga Kitap türü: Felsefe "Her insan, kendisine nereden nereye gittiğini sorar... Amerikan halkları da dahil olmak üzere, eski dünyanın bütün halkları tufanlardan ve batık kıtalardan söz ettiler. Eflatun bu konuda bize çok

2018-05-19T15:12:10+00:00

Özgürlüğe Uçuş

Yazar: Delia Steinberg Guzman Kitap türü: Psikoloji, Deneme "Yazar iyi bir müzisyen olduğu gibi duygularına hapsolmuş insanı, çok iyi bir şekilde yorumluyor. Özgürlük en çok konuşulan ama kazanmak için en az çaba sarfettiğimiz en değerli

2018-05-19T15:12:28+00:00

TEB

Yazar: Jorge Angel Livraga Kitap türü: Araştırma, Antik Mısır "Ruhum huşuyla eğilerek tıpkı eski kitaplarda öğütlendiği şekilde, palmiyelerin ayakları dibinde, Nil'in suyundan içiyor. Uzaklarda bembeyaz ibis sürüleri kalkıyor ve bir zamanlar Amon'un yelpazelerini kımıldatan serin

2018-05-19T15:12:45+00:00

Maat ve Eski Mısır’a Dair

Yazar: Fernand Schwarz Kitap türü: Araştırma, Mitoloji, Antik Mısır Sembolizmi "Hakikat, adalet ve birliğin kişileştirilmesi olan tanrıça Maat, dünyanın yaşanabilir olmasını, düzenin bir anlama sahip olmasını, yaşamın sürüp gitmesini, toplumun, insan doğasının zayıflıklarına rağmen uyumlu ve

2018-05-19T15:13:03+00:00

Maya’nın Oyunları

Yazar: Delia Steinberg Guzman  Kitap Türü: Felsefe, Deneme "Maya, yanılsamayı temsil eden eski bir doğu tanrıçasıdır. İnsanların gizli yasalarını kolaylıkla keşfedememesi için doğanın her şeyi örtmek üzere kullandığı örtüdür. Böylelikle Maya'nın güzelliği ve onun sayısız oyunu

2018-05-19T15:13:19+00:00

Simyacı

Yazar: Jorge Angel Livraga Kitap türü: Felsefe, Edebiyat Kitap, simyaya kendini adamış bir bilim adamı olan Pablo Simon‘un, Engizisyon terörüne karşı bilgeliği korumak ve yaşatmak üzere kurulmuş olan Hermetik Kardeşlik’le tanışmasıyla başlar. Laboratuvarında elementler ve bileşikler üzerinde çalışırken

2018-05-19T15:13:35+00:00

Günlük Kahraman

Yazar: Delia Steinberg Guzman Kitap türü: İnsan ve Toplum, Deneme "Herkes kendi çaresine sahiptir. Herkes kendi duygularına ve fikirlerine, hayallerine ve tutkularına sahiptir. Herkesin değişme, daha iyi olma, dünyayı bulduğundan bir parça daha iyi bırakma arzusu

2018-05-19T15:14:21+00:00

Rönesans’ın Ruhu

Yazarlar: Fernand Schwarz, Isabella Ohmann Kitap türü:  İnsan ve Toplum, Araştırma "Rönesans hümanizmi, yeni bir insan ve yeni bir dünya fikrine biçim veren "kültürel değişim"de katalizör rolü oynamıştır. Akdeniz Havzası (Grek-Roma, İbrani, Mısır ve Keldani) geleneklerini

2018-05-19T15:14:39+00:00

Zihinsel Konsantrasyon

Yazarı: Ernest Wood Günümüz insanının sürekli dile getirdiği dikkatim dağınık, dikkatimi toplayamıyorum sözlerini çok sık duyuyoruz. Çevremizdeki birçok görsel uyaran dikkatimiz üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Bu etkiyle bir noktaya odaklanmakta zorlanırken zihnimizdeki dağınıklık artar ve içinde bulunduğumuz duruma