NEDEN FELSEFE?

NEDEN FELSEFE? 2017-07-22T17:56:55+00:00

EgyptAnkh-r60Felsefe, Philosophia yani “Bilgeliğe duyulan aşk” anlamına gelen felsefe;

Bugün zihinsel bazı ipleri çözme ve bağlama gibi spekülatif bir beyin jimnastiğine indirgenmiş olsa da, “bilgelik”kavramının tanımı gereği teori ve pratiğin el ele yürüdüğü bir alandır.

Çünkü bilgelik doğru bilginin doğrultusunda, insanı ve toplumları erdemli ve iyi olana yönelten tecrübelere denk düşer. Bu yönüyle felsefe sanıldığının aksine, yaşama sanatı olarak düşünce, duygu ve eylemin bir aradalığına vurgu yapar. İnsanın kendini ve çevresini tanıması yoluyla yaşam boyu öğrenme çerçevesinde, felsefe çalışan veya filozof olan kişi öğrendiklerini uygulayan, günümüz çevre ve insan sorunlarına duyarsız kalmayan, sorunların değil çözümün bir parçası olmayı seçen bir birey olacaktır.

Bu anlamda felsefe fil dişi kulelerden aşağıyı seyretmek değil, hümanist değerleri ve duyarlılığı yitirmeden, aşk sebebiyle bilfiil çalışmak anlamına gelir.

Çağlar boyunca “Klasik Tarz Felsefe Okulu Geleneği”nin de üzerinde durduğu bu değerleri ve anlayışı örnek alan derneğimiz; felsefenin bu gerçek anlamını AKTİFFELSEFE sloganıyla ifade ediyor ve profesyonel gönüllülük bilinciyle gerçekleştirdiği pek çok alandaki etkinliklerle hayata aktarıyor.

Neden Felsefe?

• Kendimizi ve doğayı tanımak için…
• Duyguları, düşünceyi ve eylemi uzlaştırmak için.
• Kendi başına düşünmek ve özgürce karar verebilmek için.
• Bireysel ve toplumsal yaşamı uyumlaştırmak için.
• Bilgileri biriktirmek yerine, tecrübeleri herkesin iyiliği adına kullanmak için.
• Bencilliğe karşı cömertliği anlamak ve yaşamak için.
• Çevremizdeki dünyaya, topluma yardım edebilmek ve yardımlaşma bilincini geliştirmek için.
• Sosyal, çevresel ve ekolojik konularda duyarlılığı geliştirmek ve çözümler yaratmak için.
• Ayrımların karşısına bütünleşme fikrini koyarak hoşgörü, sevgi, anlayış, saygı gibi değerleri anlamak ve
yaşamak için.
• Bir araştırmacı, yaşamın bilinçli bir kaşifi olabilmek için.
• Tüm araştırmalarda önyargısız bir şekilde bütünsel bir bakışa sahip olabilmek için.
• Geçmişi tanıyıp bugünü bilerek yaşayarak geleceği bilinçli bir şekilde kurmak için.
• Irkçılık, fanatizm gibi tüm aşırılıkların cehaletten geldiğini bilip, cehaleti yenmek için.
DAHA İYİ BİR İNSAN, DAHA İYİ BİR DÜNYA, DAHA İYİ BİR YAŞAM İÇİN FELSEFE…