Rönesans’ın Ruhu

Rönesans’ın Ruhu 2018-05-19T15:14:21+00:00

Project Description

Yazarlar: Fernand Schwarz, Isabella Ohmann

Kitap türü:  İnsan ve Toplum, Araştırma

“Rönesans hümanizmi, yeni bir insan ve yeni bir dünya fikrine biçim veren “kültürel değişim”de katalizör rolü oynamıştır. Akdeniz Havzası (Grek-Roma, İbrani, Mısır ve Keldani) geleneklerini içine alan ahlaki, entelektüel ve tinsel değerlerin yeniden keşfedilişi ve bu değerlerin dönemin ihtiyaçlarına uyarlanışı Rönesans’ın kökenini oluşturur.”

Rönesans, yaklaşık iki yüzyıl boyunca akıl ve hayal gücü, felsefi ile mistik olan, düşünce dünyası ile pratik hayat, bireysel özgürlük ile evrensel kurallar arasında hassas bir denge kurma konusunda başarılı olmuştur. Aslında Rönesans, Pico della Mirandola’nın Kabala üzerine yaptığı orijinal çalışmanın da eklendiği Marsilio Ficino tarafından tercüme edilen antik metinler grubunun yeniden keşfedilişinin üzerine temellenmektedir.

Bu dönem, Hümanizm Felsefesine zemin hazırlayarak Ortaçağ’da baskın olan dini umut ikliminden, insanın mantığı; farklı bir duygu, düşünce yoluyla ve dünyadaki yerinin değişik bir farkındalığı ile kendi saygınlığını keşfetmeye yönelmiştir. Rönesans, Hümanizm, Rönesans’ta Sanat Felsefesi, Bilim ve Maji, Din, Hümanizmin Politik Felsefesi ve Rönesans’ın Bugünle İlişkisi alt başlıklarıyla Rönesans’ı tetikleyen etkenleri ve bu döneme damgasını vurmuş filozof, yazar, sanatçı ve bilim adamlarının katkılarını, mücadelelerini ve acılarını yalın bir şekilde ortaya koyan ve bu ruhu bizlere etkileyici bir anlatımla aktarmayı başarabilen, Türkçe çevirisiyle dikkat çeken, felsefeye ilgi duyan herkes için okunması gereken gerçek bir kaynak kitap, Rönesans’ın Ruhu…