Maat ve Eski Mısır’a Dair

Maat ve Eski Mısır’a Dair 2018-05-19T15:12:45+00:00

Project Description

Yazar: Fernand Schwarz

Kitap türü: Araştırma, Mitoloji, Antik Mısır Sembolizmi

“Hakikat, adalet ve birliğin kişileştirilmesi olan tanrıça Maat, dünyanın yaşanabilir olmasını, düzenin bir anlama sahip olmasını, yaşamın sürüp gitmesini, toplumun, insan doğasının zayıflıklarına rağmen uyumlu ve birlik içerisinde özgün ilişkiler yaşamasını sağlayan tesir edici sebeptir.”

Fernard Schwarz, Mısır’ı görüntülerin ve çağrışımların ardında yatan anlamı ile ele alarak bu kitabını bizler için eşsiz bir maceraya dönüştürmektedir. Kitabın ana konusu, Mısır’ın kutsal ve fiziksel coğrafyasını yaratan ve yaşatan temel ilke olan Maat’tır.

Tanrıça Maat, düzeni, yasayı, adaleti temsil eden ilkedir. Etik, sosyal ve politik düzenin temelidir. O, Mısırlı için her şeydir. Dolayısı ile Maat, Mısır uygarlığının kuruluşundaki anahtar fikirdir. Bu uygarlığı anlamak için bakılması gereken ilk noktadır. Mısırlıların bakışı ile tanrının anlamı, düzen, düzensizlik, Maat’ın aldığı sembolik biçim olan piramit, anlamı, bunun topluma yansıması olan Mısırlıların piramidi nasıl ve daha da önemlisi niçin inşa ettiği, bu sistematik incelemede önümüze serilecek, birbiri ardısıra gelen soruların birkaçıdır.

O, büyüklerin bir okuludur ki bilge insan; edindiği bilgiyi ona atılmadan bilen, çevresinde kötü hiçbir şey olmayandır. Doğruluk ve adalet (Maat) ona, ataların vermiş oldukları;

“öğütlere uygun olarak kucak dolusu gelir…” ve “Senden  önce yaşamış olan büyüklerine denk olmaya çalış…” sözlerinin kitaplarda baki kaldığını gör; bu kitapları aç; yetenekli insan eğitilmiş bir insana böyle dönüşür.